Vergi Yönetim Hizmetleri

  • Vergi beyannamelerinin ve yasal bildirgelerin hazırlanması
  • Gerçekleşen ve tahmini vergi yükümlülüklerinin hesaplanması ve raporlanması
  • Vergi risklerinin dönemler halinde raporlanması
  • Muhasebe kayıtları ve ödeme fişlerinin işletmelerin muhasebe kayıtlarına girilmeden önce vergi mevzuatına uygunluğu açısından kontrolü
  • Özel gider indirimine esas teşkil eden belgelerin kontrolü
    Vergi ile ilgili günlük problemlerin çözümü