Genel Risk ve Fırsat Analizi Hizmetlerimiz

Amacımız çok çeşitli mevzuat içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.

Uzun yıllar boyunca yaptığımız çalışmaların firmamızda oluşturduğu birikimleri, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı muktezalarını, inceleme elemanlarının konuya yaklaşımlarını da dikkate alarak şirketlerde rastlanabilecek sık yapılan hataları ve riskleri tahlile tabi tutup sınıflama gayreti içindeyiz.

Bu çerçevede şirket uygulamalarını üst düzeyde, ikili görüşmeler yoluyla, hızlıca gözden geçirmek ve varsa tipik hataları belirleyip, çözüm önerileri getirerek, konunun çözümünde şirketlere destek sağlamaktır.

Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi

Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeleri belge düzenindeki eksiklikler veya hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Amacımız şirketin kullandığı belgeleri tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması çabalarına destek olmaktır.

Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi

Hemen hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Amacımız şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketlere destek sağlamaktadır.

Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Fırsat Analizi
Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye’deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye’deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle de serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamaların varlığını gözlemliyoruz.

Amacımız mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek serbest bölge gerekse teknoparklarda uygulamaların risksiz sürdürülebilmesine yardımcı olmak ve yararlanılabilecek fırsatlar konusunda işletmeleri haberdar etmektedir.

Damga Vergisi Risk Analizi

Mali idare, şirketlerin düzenlediği türlü belgeleri sözleşme ya da damga vergisine tabi diğer belgeler kapsamında değerlendirerek eleştirebilmektedir.Damga vergisi risk analizi ekibimiz şirketinizin düzenlediği tüm belgeleri gözden geçirerek hazırlayacağı raporda, riskli alanlara ve bu konudaki çözüm önerilerimize yer verecektir.

Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

Yaptığımız çalışmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalışmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade işe yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalışmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.

TTK Kapsamında Sermaye Yeterliliği Analizi

Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama, özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz.