İç Denetim Hizmetleri

Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucu, kreditörler, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için irtibatlı oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir İç Kontrol mekanizmasının varlığı, dahili işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplin temin ederek işletmeye katma değer sağlayacak ve piyasadaki rekabet gücünü ve prestijini arttıracaktır.

İç Denetim Yapılandırmasın da ki amacımız;

Şirket risklerini kontrol altına almak
Etkin ve verimli operasyonlar sağlamak
İşletme varlıklarını korumak
Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak
Hataları küçükken tespit ederek, büyümeden çözümünü sağlamak
İşletmeyi masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak
Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak
Mevcut kanunlara uygunluk sağlamak
Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yapılanma oluşturmak