Mali Müşavirlik Hizmetleri

KOZA DENETİM , konusunda uzman personelleriyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Mali Müşavirlik Hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;
Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak şirketimizin konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır,

Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır,

Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır,

Gerekli hallerde yetkili makamların görüşleri alınarak bu görüşler çerçevesinde uygulamanın doğru olarak yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Katma Değer Vergisi
Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler
Yabancı Sermaye Mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı