law_6-compressor

Koza Denetim, konusunda deneyimli müşavirler ve denetim ekibi ile hizmet verilen kurumlar için özel çözümler geliştirmek, katma değer yaratmak, sistematik olarak büyümelerine yardımcı olmak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttırmak, yönetim becerilerini geliştirmek gibi önemli konularda uluslararası standart ve kalitede hizmet vermektedir. Başarımız karşılıklı mutabakat zincirinin kurulmasına bağlı olmakla birlikte, verdiğimiz hizmetlerde standart bir anlayıştan ziyade her şirketin kendi iç dinamiklerine ve birikimine bağlı butik çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Hizmet kalite politikamız öncelikle müşteri memnuniyeti ön planda tutularak, ihtiyaç duyulan hizmetin yüksek kalitede sağlanmasıdır. Bu nedenle alanında yetkin kadrolarımız ile doğru ve zamanında bilgi akışı sağlanması ve bunun sonucunda istenilen hedefe ulaşmak temel ilkemizdir.

Koza Denetim, vergi, sigorta, değerleme, danışmanlık ve yabancı şirketlere outsourcing hizmetlerini, köklü bir deneyim sonucu başarı ile sürdürmektedir. Güvenli hizmet vermeyi amaç edinen kurumumuz siz mükelleflerimize daha iyi hizmet vermeyi asıl gaye haline getirmiş bulunmaktadır. Hedefimiz, şirketlere yalnızca hizmet verdiğimiz bir alanda değil, tüm hizmet alanlarımıza giren konularda global bir bakışla yaklaşmak ve olası risk ve karlılıklarını dikkate alarak stratejik karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Amacımız

Koza Denetim, Bağımsız Denetim hizmetlerinin belirlenmiş uluslararası mali mevzuat ve bağımsız denetim standartlarında yapılarak mükelleflere ve talep edenlere doğru, güvenilir bilgi ve mali tabloları içeren raporlar sunmak, vergi avantajlarından mükelleflerin faydalanmasını sağlamaktır.

Politikamız

Ulusal ve Uluslararası mali mevzuatlar, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları göz önüne alınarak Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinin mükellef ve talep sahiplerine, mesleki sorumluluk bilinciyle profesyonelce sunularak alanında örnek bir Kurum haline gelmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

İlkemiz

Mükelleflerin hesap ve kayıtlarını gösteren mali tabloların ve Mali Müşavirlik hizmetlerini yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde talep edenlerin istifadesine sunmaktır.