HİSSEDARLAR ve YÖNETİM KURULLARI ile ilgili HİZMETLERİMİZ

Holding veya Grup Şirketler Danışmanlığı

Vergi incelemelerinde son yıllarda en fazla eleştirinin holding-bağlı şirket, grup şirketleri arasındaki ilişkiler ve grup lideri şirketle gruba bağlı şirketler arasındaki ilişkilerden kaynaklandığını gözlemliyoruz.
Yukarıda risk ve fırsat analizleri bölümünde değinildiği gibi eleştirilerin odağını gider paylaşımı, yapılan giderlerin yansıtılması, grup içi satışlarda satılan malın ya da hizmetin fiyatlanması, her türlü kredi avans ilişkisi, çeşitli istisnalardan yaralanma gibi konular oluşturmaktadır. Amacımız Türkiye’de faaliyette bulunan veya yabancı bir gruba mensup holding ve grup şirketler yönetimlerine bu alanlarda riski proaktif bir şekilde yönetmeleri ve optimal stratejiler geliştirmeleri için yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu Danışmanlığı

Şirketimizin Ortak, direktör ve kıdemli müdür seviyesindeki deneyimli üst düzey kadrosuyla verdiği bir hizmettir. Şirketin yönetim kurullarında tartışılan konularda yönetim kurulunun karar alma sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Gündemdeki konulara hazırlanılarak gelinmekte, toplantı sırasında ortaya çıkan konuların mali yönlerin tartışılmasına katkıda bulunulmakta veya gündeme gelen konularda araştırma yapıp yönetim kuruluna rapor hazırlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında Denetim Hizmetleri

Bağımsızlık ilkesi ve mevcut düzenlemelerle çelişmediği ölçüde verebildiğimiz bu hizmet ile, TTK’nın öngördüğü çerçevede bir denetim hizmeti vererek yasal yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz.