Vergi Uyuşmazlığı

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna görüşmelerin, uzlaşma veya dava aşamalarının bu konunun uzmanlarının nezaretinde yürütülüyor olmasını tavsiye ediyoruz. Bu konudaki hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

 • Vergi incelemeleri “sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri
 • İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
 • Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
 • Tutanakların gözden geçirilmesi
 • Vergi incelemeleri “sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri
 • Bulguların analizi
 • Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu
 • Uzlaşma” sırasında verilen hizmetimiz
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması
 • Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi
 • Dava” aşamasında verilen hizmetlerimiz
 • Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi
 • Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
 • Literatür taraması
 • Emsal karar taraması
 • Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması
 • Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi
 • Dava veya Uzlaşma “sonrasında” verilen hizmetler,
 • Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü
 • Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü
 • Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü Gümrük Uyuşmazlığı
 • Vergi ve Mali Hukuk Bölümümü içindeki dış ticaret ve gümrük danışmanlığı bölümümüzle birlikte gümrük uyuşmazlıkları konusunda aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini veriyoruz.
 • İdari aşamada ilk ve ikinci itirazların hazırlanması
 • Yargı aşamasında dava dilekçesinin oluşturulması