Koza Denetim’ in Verdiği Kurumsal Finansman Hizmetleri

Birleşme, Satınalma ve Hisse/Şirket Satışı İşlemlerinde Danışmanlık

Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Şirket Değerleme Danışmanlığı

Şirket veya Projelerine Finansal Borç Temininde Danışmanlık

Fizibilite Danışmanlığı
Şirket Değerini Maksimize Edecek Finansal Danışmanlık

Satın Alınacak veya Birleşme Yaşanacak Şirketlerle İlgili Olarak Verilebilecek Hizmetler:
Sektörler ve sektördeki şirketlerin analizlerinin yapılması ve yorumlanması
Durum tespit hizmetleri Mali tabloların Uluslararası Standartlara göre düzeltilmesi ve muhasebe uygulamaları hakkında öneriler
Değerleme hizmetleri
Şirketlerle yapılan görüşmelerde, genel yönlendirme veya belirli konuların çözülmesine yardımcı olunması
Satış ve alım anlaşmaları ile diğer dokümanların hazırlanmasına yardımcı olunması veya dokümanların denetlenmesi
Yatırımın sermaye yapısı ve vergi sonuçları için rehberlik hizmetleri
Türkiye’deki veya yurtdışındaki potansiyel uzun vadeli stratejik yatırımcıların veya risk sermayesi yatırımcılarının araştırılması
Bu yatırımcılarla görüşmelerin sağlanması
Belirlenmiş görüşme stratejilerine ilişkin tavsiyelerde bulunulması
Şirket değerlemesi konusunda yol gösterilmesi
Çoğunluk veya azınlık hisselerinin satışına ilişkin hususlar ile şirket hisselerinin veya aktiflerinin satışı gibi konularda görüş bildirilmesi
Ortak girişimlerin yapılandırılmasında yardımcı olunması
Satış sonucu oluşabilecek vergi yükümlülükleri konusunda bilgi verilmesi
Hisse veya aktif satışı anlaşmalarına ilişkin teminat veya benzeri konularda görüş bildirilmesi

Değerlenecek şirketin mevcut durumunun, ileriye yönelik finansal performansı, sektördeki mevcut durumu ve rekabet gücünün tespit edilerek potansiyel alım ve satış işlemlerinde şirket değerinin tespiti
Yatırımda olan, kaynak yapısını dengeli bir şekilde oluşturamamış veya projesine finansman/ortak arayan şirketler için;
Muhtemel yatırımcıların ilgi seviyesi hakkında bilgilendirme
Fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Tanıtım dokümanının hazırlanması
Kredi verebilecek ve/veya sermayedar olabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması
Görüşmelerde yardımcı olunması
Yatırımlar veya Projelerle İlgili Olarak Verilebilecek Hizmetler ;
Sektör ve hukuki düzenlemeler ile ilgili araştırma yapılması
Teknik fizibilitelerin hazırlanması ile ilgili aracılık hizmetleri
Finansal fizibilite hazırlanması
En uygun finansman yapısının oluşturulması
Banka/Finansman kuruluşlarına tanıtım dokümanlarının hazırlanması
Kredi görüşmelerinde danışmanlık
Müzakerelerde danışmanlık yapma (faiz,teminat,vade vs)