Bağımsız Dış Denetim Hizmeti

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde, gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde çeşitli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak ta işletmelerin hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri ve gerçek finansal durumlarını ifade eden uluslararası standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.

Bu çerçevede Koza Denetim gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.