İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmeti

İnsan Kaynakları departmanı kurulması
İnsan Kaynakları sürekli danışmanlık hizmetleri
Personel Maaş Bordrolarının hazırlanması ve kontrolü
Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması
SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi
İhbar ve Kıdem tazminatlarının hesaplanması
İşe giriş-çıkış kanuni bildirimlerinin hazırlanması
Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi